חיפוש       
חדשות
נשיאים ממלאי תפקידים הכנס השנתי פרסומי האגודה קשר בינלאומי פרסים לזכרם
כניסה לחברי האגודה
שם משתמש:
סיסמא:
שכחתי סיסמא הרשמה לאתר
עמוד הבית  > פרסומים חדשים  > ספרים חדשים שפרסמו חברי האגודה בשנת 2013
ספרים חדשים שפרסמו חברי האגודה בשנת 2013

ספרים חדשים שפרסמו חברי האגודה בשנת 2013 - לפרטים נוספים לחצו על כותרת הספר

 Udi Lebel, The Politics of Memory: The Israeli Underground's Struggle for Inclusion in the National Pantheon and Military Commemoralization, Routledge, 2012

Eithan Orkibi, Les étudiants de France et la guerre d’Algérie : identité et expression collective, Paris, Syllepse, 2012

  מוסיקה פופולרית ותרבות בישראל , אדווין סרוסי, מוטי רגב, לפרטים לחצו כאן

   לכסות בשקוף: על סבל גופני, עמימות רפואית והכחשה חברתית, עדי פינקלשטיין

לפרטים  לחצו כאן

 "האמת על הקיבוץ" (פרדס, חיפה, 2013), ד"ר ראובן שפירא

http://www.transformingkibbutz.com

 

The Walk of Shame –Nova Science Publishers, Inc., New York.  Dr. MIra Moshe Professor  Nicoleta Corbu (Eds.)

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=39943&osCsid=52ff88763daf3b5e68addaa70aa939b0

The term “walk of shame” is deeply rooted in the idea that shame is a difficult emotion stemming from a feeling of inferiority or social discomfort, which causes a person to wish to disappear, become invisible, be “swallowed up by the earth”. However, sometimes exactly at such a moment of disgrace, individuals are publicly exposed to the full extent of their misery and must walk “the walk of shame” witnessed by family, friends and acquaintances. Shame, considered by some to have genetic origins, is an integral part of social circumstances and settings in accordance with a set of values, patterns of thought and the individual’s physiological makeup. Shame is the result of familial, social and media processes. Thus the walk of shame does not take place privately behind closed doors, but on city sidewalks, in the workplace, in newspaper columns and on television and computer screens. It is not surprising, then, to discover that the tremendous power of shame has expropriated it from the individual’s control in the private sphere to the public sector, creating a collective punishing mechanism whose goal is to warn against undesirable behavior. Indeed, a person’s public humiliation is a form of punishment, a negative sanction leading to disgrace, debasement and mortification. This book discusses the walk of shame from a cultural perspective, focusing on contexts, strategies, images etc. that reveals the many facets of a controversial concept

 Atrocity, Deviance, and Submarine Warfare. Norms and Practices during the World Wars. 2013. Nachman Ben-Yehuda 

In the early 20th century, the diesel-electric submarine made possible a new type of unrestricted naval warfare. Such brutal practices as targeting passenger, cargo, and hospital ships not only violated previous international agreements; they were targeted explicitly at civilians. A deviant form of warfare quickly became the norm. The book recounts the evolution of submarine warfare, explains the nature of its deviance, documents its atrocities, and places these developments in the context of changing national identities and definitions of the ethical, at both social and individual levels. Introducing the concept of cultural cores, the book traces the changes in cultural myths, collective memory, and the understanding of unconventionality and deviance prior to the outbreak of World War I. Significant changes in cultural cores, the book concludes, permitted the rise of wartime atrocities at sea. 

   The renewal of the kibbutz: From Reform to Transformation. 2013. Raymond Russell, Robert Hanneman, and Shlomo Getz

  “Russell, Hanneman, and Getz have written the first evidence-based overview of changes the kibbutzim have gone through in the last thirty years. This will be the book on the kibbutz that gets to the heart of what the kibbutz experiment meant.”  

—Joseph R. Blasi, Rutgers University

We think of the kibbutz as a place for communal living and working. Members work, reside, and eat together, and share income “from each according to ability, to each according to need.” But in the late 1980s the kibbutzim decided that they needed to change. Reforms—moderate at first—were put in place. Members could work outside of the organization, but wages went to the collective. Apartments could be expanded, but housing remained kibbutz-owned. In 1995, change accelerated. Kibbutzim began to pay salaries based on the market value of a member’s work. As a result of such changes, the “renewed” kibbutz emerged. By 2010, 75 percent of Israel’s 248 non-religious kibbutzim fit into this new category.

THE RENEWAL OF THE KIBBUTZ: From Reform to Transformation (978-0-8135-6076-2, cloth $39.95, May 2013), by Raymond Russell, Robert Hanneman, and Shlomo Getz, explores the waves of reforms since 1990. Looking through the lens of organizational theories that predict how open or closed a group will be to change, the authors find that less successful kibbutzim were most receptive to reform, and reforms then spread through imitation from the economically weaker kibbutzim to the strong.

RAYMOND RUSSELL is a professor of sociology at the University of California, Riverside. He is the author of Sharing Ownership in the Workplace and Utopia in Zion: The Israeli Experience with Worker Cooperatives.

ROBERT HANNEMAN is a professor of sociology at the University of California, Riverside. He has authored four books, including State Intervention in Medical Care: Consequences for Britain, France, Sweden, and the United States.

SHLOMO GETZ is a research associate at the Institute for Kibbutz Research at the University of Haifa and a senior lecturer at Emek Yezreel College in Israel. He has authored or coauthored numerous publications, including The Kibbutz in an Era of Changes and The Kibbutz: The Risk of Enduring (both written in Hebrew).
Cloth $39.95 | ISBN 978-0-8135-6076-2 | 192 pages | 6 x 9 ,
ebook available, Publication Date: May 2013

Please email requests for review copies and be sure to include the title, author, ISBN number, as well as the address of the person to whom the book should be sent.

RUTGERSPRESS.RUTGERS.EDU

 Ben-Rafael, Eliezer / Ben-Rafael, Miriam, Sociologie et sociolinguistique des francophonies israéliennes

 אליעזר בן-רפאל ומרים בן-רפאל, סוציולוגיה וסוציולינגוויסטיקה של דוברי הצרפתית בישראל

ספר זה חוקר את הציבורים דוברי צרפתית בישראל. הוא חותם כ-שלושים שנות מחקר של הכותבים, סוציולוג של השפה וכן חוקרת סוציולינגוויסטית של הצרפתית בארץ. הספר מנתח את ריבוי הפנים של האוכלוסייה דוברת שפה זו, הפרספקטיבות שלה וההתפתחויות של השפה עצמה בהקשריה החברתיים השונים. נחקרים כאן הגוונים של השפה, כולל ה- franbreu שנוצר בארץ אצל דוברי הצרפתית בבואם במגע עם עברית. במקביל, הספר גם פונה אל לומדי הצרפתית אשר, מצדם, יוצרים שפת ביניים חדשה – הצרפתית של דוברי העברית. בראיה כוללת, עבודות סוציולוגיות וסוציולינגוויסטיות אלו מאתרות את המשמעות של המושג francophonie בחברה שאיננה דוברת צרפתית כאשר שפה זו הנה בעת ובעונה אחת שפת הגירה, סמל של מובחנות חברתית, סוג של שפת דיבור, ומושא של רכישה פרגמטית. חקר דוברי השפה והשפה עצמה, בישראל, מאיר באור חדש הן את החברה הישראלית והן המקרה של ציבורים דוברי צרפתית המהווים במקומותיהם, מיעוטים בחברתם.

 בין הפרטי לציבורי: נשים בקיבוץ ובמושב, בעריכת: סילביה פוגל-ביזאוי, רחל שרעבי 

הקיבוץ והמושב הם שתי מסגרות שיתופיות וולונטריות שהצמיחה תנועת הלאום היהודית בארץ-ישראל ברוח האוטופיה הסוציאליסטית.בדומה למסגרות וולונטריות אחרות כגון, קומונות, תנועות חברתיות, מפלגות וכו', אשר משחר המודרניות הושפעו מהפרויקט הסוציאליסטי, נעשתה הבטחת השוויון המגדרי בקיבוץ ובמושב לאחד מעקרונות היסוד של אותן קהילות. הבטחה זו טמנה בחובה ניסיון ליצור חברה שיתופית חדשה שבה היה צפוי להשתנות ואף להיעלם הגבול המגדרי המפריד בין הספירה הציבורית-הגברית, מקור הכוח, הסמכות והיוקרה, לבין הספירה הפרטית - הנשית,מקור השליטה על הנשים לאורך ההיסטוריה.
ספר זה, בא להציג את ההתפתחות ההיסטורית של הגבולות המגדריים בקיבוץ ובמושב, תוך הפניית הזרקור אל הספירות הפרטיות והציבוריות המשתנות. לשם כך הוא מביא קול רב-גוני ורב-תרבותי של חברות הקיבוץ והמושב, חברות חילוניות ודתיות,ותיקות ו"עולות חדשות", שדרכן הוא מציג סוגיות מן העבר ומן ההווה, וחושף נושאים שלא תמיד זכו להתייחסות ראויה. הספר שופך אור נוסף על מנגנוני שיעתוק אי השוויון המִגדרי בעידן המודרני, יהיה זה בגרסתו הסוציאליסטית, הקפיטליסטית או הבתר-תעשייתית. אחד הלקחים שהספר בוודאי תורם, הוא תיאור נוסף של המגבלות המלוות כל ניסיון לשוויון מגדרי המתמקד רק בשינוי מעמדן של הנשים - על בסיס של זהות או על בסיס של שוני עם הגברים- מבלי להשמיע דרישה זהה לגבי הגברים, ובכך לפרק את הגבולות המגדריים.

שלומי דורון, המהלכים בין העולמות: "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה" בחברה הישראלית

הספר המהלכים בין העולמות פרי מחקרו ארוך השנים, המקיף והמרשים של שלומי דורון, בוחן שתי תופעות מרתקות ודרמטיות בחברה הישראלית: "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה". העיסוק הרב בחילונים, דתיים, חרדים, מסורתיים, העידן החדש ועוד, מזניח את אלו שמהלכים בין העולמות: יחידים המבקשים לשנות את זהותם הדתית ולהחליף את זהותם האישית, המשפחתית והקהילתית.

מטרת המחקר היא לבחון את תהליכי שינוי הזהות הדתית של "חוזרים" בשני הנתיבים. עד היום טרם נכתב ספר הבוחן ומנתח שינוי ארוך, עמוק, מכאיב ומורכב זה. לפיכך יש בו כדי למלא חלל הקשור בהבנת שאלות רבות: מדוע מתרחש התהליך? כיצד הוא מתרחש? מהו השוני בין כניסה ויציאה מן המגדרים, בין העולם הדתי-לאומי לזה החרדי? האם תמיד יגרום השינוי בזהות משבר ביחסי המשפחה? האם שוני מגדרי ואתני קשור לעוצמת התהליכים? ושאלות רבות אחרות.

סיפורי החיים מאורגנים בפרקים על פי נושאים. חלק ראשון בכל פרק מוקדש לקריאה במושגים הקשורים לתופעת שינוי הזהות הדתית. חלק זה מציג מנעד רחב של מושגים, מילים ומונחים המדגימים את מורכבות השינוי. החלק השני מוקדש להשוואה בין "חזרה בתשובה" ו"חזרה בשאלה" ברכיבי השינוי, וחשיפת המשמעויות הגלויות והסמויות העולה מתוך המבנים המוצגים בספר.

שלומי דורון הוא ד''ר לאנתרופולוגיה ומרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. פרסם עד היום מחקרים רבים שפורסמו בכתבי עת מובילים בארץ ובעולם. הקשרי מחקריו נוגעים בשאלות של דת וחברה, אנתרופולוגיה של החוויה הטקסית, שינויי זהות, סוציולוגיה של החברה החרדית בישראל, הגירה. בנוסף, מחקרי חינוך הקשורים לערכים במשנת יאנוש קורצ'אק.

ספר בספריית הילל בן חיים למדעי היהדות

 

   Paths to Middle-Class Mobility among Second-Generation Moroccan Immigrant Women in Israel

by Beverly Mizrachi

          This book presents an in-depth study of the life history narratives of a group of six, 40-50 year old Jewish, second-generation Moroccan immigrant women in Israel, most of whose parents belonged to the largest and poorest ethnic group to enter the country after its establishment in 1948 and which has been considered a subordinate group in Israeli society. Through her analysis of their life stories, Mizrachi reveals how, within the space of one generation, these women, using a wide range of social sites—education, employment, gendered spousal relationships, motherhood, residential mobility, emotions and the body—achieved an impressive mobility into the low, middle and high segments of the middle class while, at the same time, constructing new classed and ethnicized femininities. She finds that these women used their human agency and social structures over these multiple sites to reach their class goals for themselves and, ultimately, for their children. Mizrachi's conclusions can contribute to a comparative study of the middle-class mobility of second-generation immigrant women from subordinate groups in other Western societies.     

     This book integrates issues of gender, ethnicity, immigration and class mobility in a single research and can appeal to students and teachers of sociology, anthropology, ethnography, and Middle East studies as well as to readers interested in immigration as a current event.

Wayne State University Press, Detroit, May, 2013

עמוד הבית
האגודה הסוציולוגית הישראלית כתובת: המכללה האקדמית תל אביב יפו רחוב רבנו ירוחם ת.ד. 8401 יפו 61083; דואל: liorsabach@israel-sociology.com
האתר נבנה ע"י  מונסייט פתרונות מחשוב - 2006 כל הזכויות שמורות לאגודה הסוציולוגית הישראלית