חיפוש       
חדשות
נשיאים ממלאי תפקידים הכנס השנתי פרסומי האגודה קשר בינלאומי פרסים לזכרם
כניסה לחברי האגודה
שם משתמש:
סיסמא:
שכחתי סיסמא הרשמה לאתר
עמוד הבית  > קהילות מקצועיות  > בריאות ורפואה  > רשימה ביבליוגרפית
רשימה ביבליוגרפית
Mizrahi Ilana, Kaplan Giora, Milshtein Ellen, Reshef Batia, Ben Baruch Gilad. Coping Simultaneously With Two Stressors: Immigrants with Ovarian Cancer. Cancer Nursing, Vol. 31, No. 2, 2008.
חזרה למעלה
גיורא קפלן ואורנה בראון-אפל. כיצד הדיוטות מגדירים בריאות וחולי. סוגיות חברתיות בישראל. גליון מס' 5, חורף 2008.
חזרה למעלה
תיאוריות בסוציולוגיה של הבריאות

Scambler G (Ed.).  Sociological Theory and Medical Sociology.  London:  Tavistock Publications, 1987.

Albrecht G, Fitzpatrick R & Scrimschaw SC (Eds.).  The Handbook of Social Studies in Health & Medicine. London:  Sage Publications Ltd, 2003.

חזרה למעלה
סוציולוגיה של הבריאות והחולי

אנטונובסקי, א. (1998), המודל הסולוטוגני כתאוריה מכוונת בקידום הבריאות. בתוך: מגמות ל"ט (1-2), 170-181.

שובל, י.ט. אנסון, ע (2000), העיקר הבריאות – מבנה חברתי ובריאות בישראל, ירושלים, הוצאת האגנס.

קאבאליון, גבי (תשס"ב). גילוי הילד האירוטי בארץ-ישראל: קווים לדמותה של המחלקה להיגיינה של בית-הספר. קתדרה, 101, עמ' 125-150.

ישי, יעל (1994). "עוצמת הרופאים במדינת הרווחה מסגרת ניתוחית וחקר מקרה ישראלי".

ביטחון סוציאלי, פברואר 1994: 20-45, ירושלים.

פילק, דני (2001). "הפרויקט הניאו-ליברלי ותהליכי הפרטה במערכת הבריאות". בתוך מנחם מאוטנר (עורך), צדק חלוקתי בישראל, תל-אביב: רמות.

דני פילק, "בריאות עוברת לסוחר: הרפואה הציבורית בישראל בין המדינה, החברה האזרחית והשוק" , מתוך יואב פלד ועדי אופיר )עורכים(  ישראל, מחברה מגוייסת לחברה אזרחית?  הקיבוץ המאוחד וון ליר, 2001, עמ262-280.'

העליון הילה (2004). "נשים כותבות את גופן". כנס גוף, פברואר 2004 אוניברסיטת בר- אילן.

העליון הילה (2004). טיפולי פוריות ומדינת ישראל". כנס בריאות נשים ינואר, 2004. אוניברסיטת תל- אביב.

העליון, ה ( 2005)." דיון ביו- אתי בטיפולי הפריה חוץ- גופית". רפואה ומשפט 32 , עמ' 86-92.

Payer, L. (1996). “Culture Bias in Medical Science”. Pps. 23-34 in Medicine & Culture. NY: Henry Holt/Owl.

Shuval, J. T. (1981). “The Contribution of Psychological and Social Phenomena to an Understanding of the Aetiology of Disease and Illness”, Socia Science and       Medicine, 15A: 337-342.

Ehrenreich B.and English, D. (1990). "The Sexual Politics of Sickness". Pps. 270‑ 85 in Conrad, Peter and Rochelle Kern (eds.), The Sociology of Health & Illness (3d ed.). NY: St. Martin's.

Brown, P. (1997). “Popular Epidemiology: Community Response to Toxic Waste – Induced Disease” in Conrad, Peter (ed.) (1997). The Sociology of Health and Illness: Critical Perspectives: 75-82. New-York, St. Martin’s.

Paul, James A., 1978. "Medicine and Imperialism". Pp. 271-286 in J. Ehrenreich

(ed.), The Cultural Crisis of Modern Medicine. NY: Monthly Review.

5. Fox, Renee C., 1988. "Training in Detached Concern". Pps. 56‑77 in, Essays in Medical Sociology: Journeys into the Field (2d ed., enlarged). New Brunswick, NJ: Transaction.

Rothman Barbara Katz (1979). “Midwives in Transition: The Structure of a Clinical Revolution”, Pp. 339-347 in Conrad, Peter and Rochelle Kern (eds.), The Sociology of Health & Illness (3d ed.). NY: St. Martin's Press.

Zola, Irving K., [1972] 1990. "Medicine as an Institution of Social Control." Pps. 398‑408 in Conrad, Peter and Rochelle Kern (eds.), The Sociology of Health & Illness (3d ed.). NY: St.Martin's Press.

Becker, Gay, and Robert D. Nachtigall, 1992. "Eager for Medicalization: The Social Production of Infertility as a Disease." Sociology of Health & Illness 14:456‑471.

Jorm, Anthony F. 2005, "Social Networks and Health: It's Time for an Intervention Trial", Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 537-538.

Mendes de Leon, Carlos F. 2005, "Why do Friendships Matter for Survival?", Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 538-539.

Giles, Lynne C. et al., 2005, "Effect of Social Networks on 10 Year Survival in Very Old Australians: The Australian Longitudinal Study of Aging", Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 574-579.

Kadushin c. “Social Density and Mental Health” in Marsdan P.V. and Lin N. (eds.), Social Structure and Network Analysis, Beverly Hills, Sage Publications. (HM131.S612)

חזרה למעלה
פרסומים של ד"ר לאה הגואל

   Ronit Almog, Lea Hagoel, Ada Tamir, Ofra Barnett and Gad Rennert. Quality Control in a National Program for the Early Detection of Breast Cancer: Women’s Satisfaction With the Mammography Process Women's Health Issues,  Volume 18, Issue 2, (March-April 2008) Pages 110-117.

   Hagoel L., Neter E., Dishon S., Barnett O., Rennert G. BRCA1/2 Mutation Carriers: Living with Susceptibility. Community Genet 2003;6:242-248.

   Cancer Genetics Service Provision: A Comparison of Seven European Centres. Hopwood P., van Asperen C.J., Borreani G., Bourret P., Decruyenaere M., Dishon S., Eisinger F., Evans D.G.R., Evers-Kiebooms G., Gangeri L., Hagoel L., Legius E., Nippert I., Rennert G., Schlegelberger B., Sevilla C., Sobol H., Tibben A., Welkenhuysen M., Julian-Reynier C. Community Genet 2003;6:192-205.

   C. Julian-Reynier, M. Welkenhuysen, L. Hagoel, M. Decruyenaere & P. Hopwood on behalf of the CRISCOM* Working Group. Review: Risk communication strategies: state of the art and effectiveness in the context of cancer genetic services Eur-J-Hum-Genet. 2003 Oct; 11(10): 725-36.

   Hagoel L., Kalekin-Fishman D. Crossing borders: Toward a transdisciplinary scientific identity. Studies in Higher Education, Volume 27, Number 3/August 01, 2002 pp. 297 - 308

   Hagoel L. Almog R, Ore L, Neter E, Kutner D, Fanunu Sh, Silman Z, Shifroni G, Rennert G. The national program for the Early Detection of Breast Cancer in Israel: The women in the target population. Bama, 13:221-224, 2002 (Hebrew).

    Hagoel L., Kalekin-Fishman D. Crossing borders: Toward a transdisciplinary scientific identity. Studies in Higher Education, to appear in August 2002.

    Hagoel L. Ore L., Neter E., Silman Z., Rennert G. Clustering women's health behaviors.  Health Education & Behavior. V 29(2):170-182, April 2002.

    Hagoel L., Kalekin-Fishman D. Border-crossing among scientific disciplines: The crystallization of a new identity". In: Border-crossing and passages, papers from a seminar of the Mediterranean Cultures Project, Haifa University, 2001 (Hebrew).

   Ore L., Hagoel L., Lavi I., Rennert G.  Screening with Fecal Occult Blood Test (FOBT) for Colorectal Cancer: Assessment of two methods that attempt to improve adherence. The European Journal of Cancer Prevention, May 2001. 

   Hagoel L. Dishon S., Almog R., Silman Z., Bisland-Becktell S., Rennert G. Proband family uptake of familial-genetic counselling. Psycho-Oncology, V9: 522-527, Special Issue on Psychosocial Aspects of Hereditary Breast Cancer, December 2000.

    L. Hagoel, L.Ore, E. Neter, G.Shifroni, G. Rennert. The Gradient in mammography screening behavior - A lifestyle marker  Soc Sci & Med: vol  48, no. 9 1281-1290, 1999.

    L. Ore, L. Hagoel, G. Shifroni, G. Rennert  Compliance with Mammography Screening in Israeli Women: The Impact of a Pre-Scheduled Appointment and of the Letter-Style. Isr J Med Sci 33:103-111, 1997.

    Hagoel L, Kalekin-Fishman D, Van-Raalte R, Shifroni G, Sorokin YPsychosocial and Medical Factors in Pregnancy Outcome: A Case Study of Israeli Women. Soc Sci & Med: vol. 40, no. 4 567-571, 1995.

P r e s e t a t i o n s  a t   P r o f e s s i o n a l   M e e t i n g s (most recent only):

1.      Hagoel L, Almog R, Welman I, Altman U, Levi H, Rennert G, Arab Community Clinics Teams. Increasing adherence to the early detection of colorectal cancer in Arabs: Program methods adjusted to the population’s characteristics and needs. The 3rd conference for the Health of the Arab Population in Israel, Clalit Health Services, Israel, June 2006.

2.       Hagoel L. Concepts of Behavioral Science in Human Health Research. Presentation in the course of Translational Research, Weitzmann Institute, Israel, May 2006.

3.      Hagoel L. What are (breast cancer) mutation carriers' expectations? Anglo-Israeli Workshop on the Science and Clinical Management of the Genetic Predisposision to Breast Cancer, Tel-Aviv, April 2006.

4.      Hagoel, L. Screening for Colorectal Cancer (CRC): Working with Medical Teams & Individuals in the Target Population to Promote an Early Detection Program. Cancer Prevention and Control Grand Rounds Seminar at the University of Arizona Cancer Center, Tucson, Arizona, March 2006.

5.      Neter E, Almog R, Ore L, Rennert G, Hagoel L. The Israeli National Program for Early Detection of Breast Cancer: Women as the Target Population. Society of Behavioral Medicine 27th Annual Meeting, San Francisco, California, March 2006.   

6.      Hagoel-Salomon, L., Kalekin-Fishman, D. Modeling Post-Disciplinary Science: Women’s Ways Of Living, Women’s Ways Of Knowing. The 14th Annual Conference on Women and Gender Studies and Feminist Theories of the NCJW Women Studies Forum, Tel-Aviv University, February 2006.

7.      Hagoel, L. Body mind connections and health behaviors. Nurses’ advanced training, Haifa, January 2006.

8.      Hagoel L, Social and Behavioral Aspects of Adherence to Early Detection of Cancer, CHS Conference on Colon-cancer, Israel, August 2005.

9.      Kalekin-Fishman D., Hagoel, L. Dividing reality: How disciplinary orientations and on-going interaction feed into scientific translation.  IIS 37th Congress, Stockholm, July 2005.

10. Hagoel L., Neter, E. The challenge of a Healthy Life-Style. International Women’s Day Events, Haifa, Israel. March 2005.

11.     Neter, E., Hagoel, L., Almog, R., Ore, L., & RennertG. 2004, “The Israeli National Program for Early Detection of Breast Cancer: Women as the Target Population”, 18th Conference of European Health Psychology Society, Helsinki, Finland.

12. Hagoel L., Rennert G. (Non-) Adherence to mammography screening: Women's constructions. Women's Health Conference, Washington DC, Feb. 2002. 

   

חזרה למעלה
רפואה ונאציזם

רבקה אלקין: בית החולים היהודי בברלין – שריד אחרון ליהודי גרמניה בתקופת הרייך השלישי. ילקוט מורשת, כרך נ"ג (נובמבר .(1992

ישראל גוטמן ומיכאל ברנבאום (עורכים): אושוויץ; אנטומיה של מחנה מוות. ירושלים, יד ושם, .2003

מרק דבורז'צקי: בין הבתרים. ירושלים קרית ספר,1956.

מרק דבורז'צקי: מחנות היהודים באסטוניה 1944-1942. ירושלים, יד ושם, 1970.

יורם זנדהאוז: רפואה בגיטו לודג', ארגון ומהות. דפים לחקר השואה, כרך י' (1993)

נאוה כהן: הרפואה בשירות האידיאולוגיה ברייך השלישי וחלקה במדיניות האנטי-יהודית בגטאות ובמחנות הריכוז [עבודת דוקטור]. האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ג (2003).

בנו מילר-היל: מדע קטלן; בידולם של יהודים, צוענים וחולי-נפש. ירושלים, מאגנס, 1992.

דניאל נדב: 'המתת החסד' בגרמניה הנאצית. קורות, כרך ט', חוב' ז-ח (סתיו תשמ"ט) 1989.

אהרן פיק: רשימות מגיא ההריגה; מיומנו של רופא בגיטו שבלי, ליטא. מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, כרך כ"ט, חוב' ט' (אפריל 1996).

שאול שאשא: הרפואה בגטאות בתקופת השואה. הרפואה, 2002, חוב' 141(4), עמ' 322-318.

Michael H. Kater: Doctors under Hitler. University of North Carolina Press, 1989.

Robert J. Lifton: The Nazi doctors. New-York, Basic Books, 1986.

Charles G. Roland: Courage under siege; starvation, disease, and death in the Warsaw ghetto. Oxford University Press, 1992

חזרה למעלה
טרור ובריאות

לאופר, א. וסולומון, ז. " האם מתבגרים ומתבגרות ישראלים מתמודדים באופן שונה עם פיגועי הטרור? בחינת חשיפה לטרור, סימפטומים פוסט טראומטיים, ושימוש במשאבים חברתיים ". חברה ורווחה.

לאופר, א. וסולמון ז. (2006). תגובות מתבגרים ישראלים בעקבות חשיפה לאירועי טרור: סימנים של צמיחה וסימפטומים פוסט טראומטיים. מגמות.

לאופר א. (2006) הקשר בין פיגועי טרור ובין מחויבות אידיאולוגית בקרב בני נוער המזוהים פוליטית עם הימין, המרכז או השמאל. מחקרי יהודה ושומרון.

סולומון, ז. לאופר, א. ולביא, ת. (2005). "ילדות בצל האינתיפאדה: חשיפה ותגובות פוסט טראומטיות של מתבגרים ישראלים." בתוך זומר א. ובלייך א.(עורכים). התערבויות מוקדמות בעקבות אסונות וטרור: הניסיון הישראלי. רמות, אוניברסיטת תל אביב: תל-אביב .

לאופר א. והראל, י. (2003). הקשר בין תפיסות בית ספריות לבין מעורבות תלמידים בבריונות, קטטות ונשיאת נשק. מגמות, מב (3), 437-459.

Laufer, A., Harel, Y. & Mulcho, M.(2006) “Daring, Substance use and Involvement in Violence among School Children: Exploring a Path Model” Journal of School Violence.

Laufer, A & Solomon, Z.(2005)  Posttraumatic Symptoms and Posttraumatic Growth among Israeli Youth Exposed to Terror Incidents. Journal of Social and Clinical Psychology

Solomon, Z. & Laufer, A. (2005). Israeli youth cope with terror: Vulnerability and resilience in M. Ungar (Ed). Pathways to Resilience. Sage Publication

Solomon, Z., & Laufer, A. (2004). In the shadow of terror: changes in world assumptions in Israeli  Youth. Journal of Aggression, Maltreatment, and Trauma ,9, 353-364.

as well as a chapter in an edited book on (2005) .Y., Danieli, D. Brom, and J. Sills. (Eds,).  The Trauma of Terrorism: Sharing Knowledge and Shared Care. An Intrnational Handbook. The Harwood Maltreatment and Trauma: NY.

Laufer, A. & Harel, Y. (2003). The Role of Family, Peers and School Perceptions in Predicting Involvement in Youth Violence. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 15(3): 235-246.

Laufer, A.(2003) Psychological Growth in the Aftermath of Terrorist Acts. Palestinian Israeli Journal. 10(4). 30-36.

דו"ח

לאופר, א. וסולומון, ז. (2004). התמודדות ילדים ישראלים עם אירועי טרור, תפקידה של מערכת הערכים והתמיכה החברתית בתיווך אירועי לחץ. מרכז אדלר לחקר ילדים בסיכון, ביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת תל-אביב.

חזרה למעלה
סוציולוגיה ובריאות הנפש

 אבירם, א'' ו-לבב, י'' (1981) בריאות נפש קהילתית בישראל. תל אביב: צ''ריקובר. 

אליצור, י. מנושין, ס. (1992). מיסוד השיגעון - משפחות, טיפול וחברה. ירושלים: שוקן. 

אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח., נוימן, מ. (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. ת"א: פפירוס.

תולדות השגעון בעידן התבונה /פוקו מישל/כתר הוצאה לאור

סוציולוגית פסיכואנלטית שחקרה את הסוציולוגיה של הפסכואנליזה מנקודת מבט פמיניסטית, ניתן למצוא את ספרה בספריות אקדמיות או בחנות "תולעת ספרים " בת"א : ננסי צ’ודורוב 1994 Chodorow.  

חזרה למעלה
עמוד הבית
האגודה הסוציולוגית הישראלית כתובת: המכללה האקדמית תל אביב יפו רחוב רבנו ירוחם ת.ד. 8401 יפו 61083; דואל: liorsabach@israel-sociology.com
האתר נבנה ע"י  מונסייט פתרונות מחשוב - 2006 כל הזכויות שמורות לאגודה הסוציולוגית הישראלית